Rutes

Turons de la Plana Ausetana

Ruta que puja als tres turons de la plana ausetana (Serrat del Vilar, Sant Sebastià i Castell de Gurb), també anomenats els tres turoans típics de la plana de Vic i que ens ofereix diferents perspectives de la mateixa i dels relleus que la tanquen. Una bona excursió per gaudir d’una tacada de l’orografia de la comarca