steven-lelham-342930-unsplash

Diferents mètodes per entrenar la resistència

Si parlem d’entrenament hem de centrar-nos en quatre grans pilars: la força, la resistència, la flexibilitat i la coordinació.

Cada un d’ells implica diferents matisos i diferents variants i cada un complementa a l’altra, de la mateixa manera que gairebé cap d’ells es pot treballar de forma aïllada sense aplicar-hi, encara que sigui molt petit, un tant per cent d’algun altre dels pilars.

Hem parlat bastant del treball de força que és el gran oblidat i un dels més importants.

Avui parlem de la resistència. Aquella capacitat que tots volem i que ens costa tant d’aconseguir.

Tenim mal entès si pensem que per millorar la nostra resistència només ens dediquem a sumar hores i hores a ritmes tranquils o còmodes. D’aquesta forma no generem cap millora en el nostre cos. Per avançar en aquest aspecete es necessita treballar a altes intensitats i combinar-ho bé amb descansos.

Tenim dos grans formats per treballar la resistència:

1. Treball continu que, a la vegada, el podem dividir en dos formes diferents de treball:
Aquell en què no es varia la intensitat durant un període temps prolongat, de tal manera que la intensitat no pot ser màxima, sinó que és més aviat mitjana, al voltant de les 140-160 pulsacions, però aquest aspecte és molt variable segons cada persona.
Per altra banda trobem el treball amb intervals o canvis de ritme, entre els quals el conegut Fartlek n’és el més preuat. Un fartlek és un treball continu i prolongat durant el qual canviem d’intensitats, d’aquesta forma podem combinar un treball d’alta intensitat, amb un de mitja o més baixa per recuperar sense aturar-nos.

2. El treball discontinu que acostumen a ser les temudes sèries durant les quals es treballa a altes intensitats i les recuperacions són en parat o a una intensitat molt i molt baixa.

Cada un d’ells té una finalitat diferent tot i que el resultat és la millora de la resistència. Imprescindible per esports com la bicicleta i el córrer entre molts altres.
La combinació coherent dels diferents mètodes amb les seves sessions de recuperació i descans pertinents, sumades al treball de força, de flexibilitat i coordinatiu, seran la clau de l’èxit per a millorar de forma saludable i adequada.

 

Imatge: Photo by Steven Lelham on Unsplash